The Reincarnated Giant

dir. Han Yang, 17’50”

Gelecekte bir yerde, insanlık bir nükleer savaştan sonra yaşam ortamını kaybetmiştir. Bu varoluşsal krizle karşı karşıya kalan KONKAI konsorsiyumunun lideri Bay KONKAI, arı benzeri bir toplum yapısı ile insanlığın çalkantılı iç çekişmesine son vermek için gen mutasyon teknolojisi ile kendisini dev bir bebekte reenkarne etmeye karar vermiştir. Böyle bir yöntemin uygulanmasıyla toplumsal düzen düzeliyormuş gibi görünse de, dev bebeği korumak için gereken ağır emek herkesi yormuş ve karanlıklarda direniş gücü de büyümüştür. Bir gün Dr. Motose, devin kırmızı kan hücresi indeksinin keskin bir şekilde düştüğüne dair bir mesaj alır…