Hardly Working

dir. Total Refusal, 20’ 31’’ (Austria)

Hardly Working, normalde video oyunlarında arka planda kalan karakterlere ışık tutuyor: NPC’ler. Bu karakterler, normallik görüntüsü yaratmak için dijital dünyayı figüran olarak dolduran oyuncu olmayan karakterlerdir. Filmde bu karakterlerden, bir çamaşırcı, bir seyis, bir sokak süpürücüsü ve bir marangoz etnografik bir hassasiyetle gözlemlenmektedir. Onlar, çalışma rutinleri, faaliyet kalıpları, hataları ve arızalarıyla kapitalizm adı altında çalışmaya canlı bir benzetme yapan Sisyphus makineleridir.